Solliciteren briefcase icon

Contactgegevens:

Born: +31 (0)46-442 99 99
Venlo: +31 (0)77-355 83 83
Heerlen: +31 (0)45-30 300 20
DUURZAAM

Het is ons doel de bewustwording van duurzaamheid binnen ons bedrijf te vergroten en uiteindelijk, naast kostenbeheersing en veiligheid, bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door onze bedrijfsactiviteiten.

We focussen ons op de bedrijfsvoering, communicatie, inkoop, personeel, financiën en verkoop. Allen deel uit makend van People, Planet en Profit, waar zij een invloed hebben op mensen binnen en buiten onze onderneming, het (leef)milieu en economische effecten van de goederen en diensten.

Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen zo grotendeels in onze bedrijfsvoering verankerd. Concrete voorbeelden zijn, zonder daarmee volledig te zijn, gecontroleerde afvoer van ons elektronisch afval (oude pc’s, beeldschermen, witgoed) middels demontage met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gecontroleerde afvoer van onze werkplaats restmaterialen op een milieu verantwoorde wijze door gescheiden afvalstromen zoals afgewerkte olie, accu’s, remvloeistof. We kijken daartoe al bij de inkoop naar verpakkingswijze en volumes. We gebruiken synthetische smeermiddelen met lage viscositeit die bijdragen aan verlaging van inwendige wrijving in de aandrijflijn, lager brandstofverbruik en lagere Co2 uitstoot. We gebruiken groene stroom en gaan bewust en zuinig om met energie.

We verminderen het verbruik van papier door digitaal te factureren en beperken het aantal kleurenprints tot een minimum. We gebruiken geen deskjet printers, alleen centraal geplaatste efficiënte laserprinters. In de werkplaatsen wordt op een duurzame wijze gewerkt met gecertificeerde vloeren vloeistofdicht of –werend, geluiddempende panelen, actieve luchtverversing, mobiele uitlaatgasafzuiging. Wij bieden klanten aan om “groene” gedemonteerde en herbruikbare onderdelen te verwerken bij reparatie en schadeherstel van oudere voertuigen.

Duurzaam betekent ook dat wij als werkgever aandacht hebben voor het welzijn van onze medewerkers middels veilige werkomstandigheden, door duidelijk met elkaar te communiceren omtrent onze onderlinge verhoudingen, veilig en gezond werken en verzuim. Om instroom en opleiding te faciliteren is CFG een SBB leerbedrijf en zijn wij partner in het opleidingsinstituut Truck Academy aan de Summa Automotive Campus te Helmond. Respect is een belangrijk element van ons bedrijfsbeleid en oprecht en eerlijk handelen naar klanten en tussen medewerkers onderling staat zeer hoog in het vaandel. Extern neemt CFG maatschappelijke verantwoordelijkheid middels selectieve sponsoring.

In gesprekken met klanten adviseren wij over de juiste inzet van het voertuig middels een simulatieprogramma ter bepaling van de Total Cost of Ownership en routesimulatie. We bieden alternatieve brandstoffen aan zoals CNG/LNG en elektrisch en we adviseren op gebied van achterasoverbrenging, Eco-banden, bandenspanning controlesystemen en rijstijlanalyse systemen, alles met als doel verlaging van brandstof en Co2 uitstoot van trucks. Klanten krijgen bij aflevering van de nieuwe truck een chauffeurstraining aangeboden met de focus op rijstijl en brandstofverbruik.