CNH Industrial

Fabriek Iveco Madrid

CNH Industrial richt zich op de professionele markt met een industriële achtergrond en bestaat uit Case-NewHolland, FPT Powertrain en IVECO Trucks.

Sustainable
CNHi staat genoteerd aan de Dow Jones World en Europe Sustainability indexen, de meest prestigieuze op duurzaamheid gerichte aandelenindexen bestaande uit bedrijven die de beste beoordelingen krijgen op het vlak van economische, ecologische en sociale prestaties. De toetredingsvoorwaarden voor de DJSI steunen op een reeks selectiecriteria uit elk van de drie pijlers (economisch, ecologisch en sociaal) waarop het begrip duurzaamheid is gebaseerd. De analyse van de economische pijler kijkt naar corporate governance, risico- en crisisbeheer, gedragscode, antitrustbeleid, klantrelatiebeheer, innovatiebeheer, ketenbeheer en de strategie voor opkomende markten. Voor de ecologische pijler richt de analyse zich op milieurapportage, -beleid en -beheer, operationele eco-efficiëntie, product stewardship, klimaatsveranderings- en uitstootverminderingsstrategie, en water gerelateerde risico’s.
Voor de sociale pijler wordt er gepeild naar factoren als sociale rapportage, ontwikkeling en beheer van menselijk kapitaal, mensenrechten, corporate citizenship en filantropie, alsook gezondheid en veiligheid op het werk. CNHi realiseerde in 2015 imposante cijfers op gebied van duurzaamheid: 95% van het personeel heeft een PLM assessment gehad (performance/leadership/management), 80% van de toeleveranciers heeft aangeleverd met schone Euro 6 voertuigen, 48% van de verbruikte energie betrof geregenereerde en groene energie, 18% van de inkoop werd geleverd door andere WCM leveranciers, het aantal arbeidsongevallen werd met 9% verminderd, het volume afval per productie uur werd met 9% gereduceerd en de Co2 emissie per productie uur werd met 4% gereduceerd, oftewel 12.519 ton minder Co2.
In 44 fabrieken is ISO 50001 ingevoerd, waarmee men 96% van de totale energieconsumptie in de organisatie onder controle heeft, met bijbehorende doelstellingen en evaluatie.
In alle 64 productiefaciliteiten werkt CNHi volgens het World Class Manufacturing principe, en dekt daarmee 98% af van alle sales en productie activiteiten. Dit programma spitst zich toe op de eliminatie van afval en verliezen en bestaat onder meer uit een internationale objectieve audit van 20 punten in verband met de organisatie van de werkplek, kwaliteit, onderhoud en logistiek. In 2015 verworven 4 productie faciliteiten een zilveren medaille en 6 een bronzen medaille. De doelstelling voor 2016 is 3 gouden, 21 zilveren en 30 bronzen medailles te behalen. 
CNHi is bovendien actief betrokken bij 16 van de 17 geformuleerde UN Sustainable Development Goals (SDG), gepubliceerd in 2015. De SDG doelstellingen voor 2030 richten zich op het creëren van een omgeving van respect en gelijke kansen voor iedereen. De goals worden gedragen door overheden, bedrijven en burgergemeenschappen in 193 landen ter wereld.

Netto omzet 2015 : 26,4 miljard Euro
Aantal werknemers 2015 : 64.400
Activiteiten wereldwijd : 64 productiefaciliteiten wereldwijd
50 R&D centers in 5 continenten

Deel deze pagina op mijn »
CNH Industrial
Bekijk de officiële website van CNH Industrial
Contact
Heeft u vragen of interesse in een van onze producten of diensten neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.