Solliciteren briefcase icon

Contactgegevens:

Born: +31 (0)46-442 99 99
Venlo: +31 (0)77-355 83 83
Heerlen: +31 (0)45-30 300 20
LNG – Dé transitiebrandstof voor lange afstanden

LNG – Dé transitiebrandstof voor lange afstanden

Steeds meer bedrijven houden bij de aanschaf van nieuwe vrachtwagens rekening met het milieu. Soms moeten bedrijven wel, omdat in bepaalde steden vervuilende voertuigen niet meer zijn toegestaan. Elektrische voertuigen worden vaak genoemd als de toekomst, maar zeker voor zware vrachtwagens is dat nog geen geschikt alternatief. Met LNG is er gelukkig wél een alternatief voorhanden.

LNG

LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Hoewel het hier dus nog steeds om een fossiele brandstof gaat, is LNG minder schadelijk dan benzine en diesel. LNG stoot minder CO2 uit, wat beter is voor het klimaat, maar ook minder andere schadelijke stoffen, zoals NOx, SOx en fijnstof. LNG-motoren produceren ook minder lawaai. Voertuigen met een LNG-motor kunnen daarom toegang krijgen tot standscentra met milieuzones waar andere, meer vervuilende voertuigen, niet meer zijn toegelaten.

LNG is nu al beter voor het klimaat, maar er staat een nog groenere optie al voor de deur. Met de LNG-motoren van vandaag kunt u morgen gebruik maken van bio-LNG, dat geproduceerd wordt vanuit organische bronnen als GFT-afval of mest. Hoewel LNG vaak als transitiebrandstof wordt omschreven, bent u met een LNG-vrachtwagen dus zeker future-proof bezig.

LNG heeft verder nog enkele voordelen specifiek voorde transportsector. LNG wordt over de hele wereld gewonnen en heeft daardoor een veel stabielere prijs dan andere brandstoffen. Uw kosten zijn dus beter beheersbaar. LNG is bovendien geschikter voor lange afstandsvervoer dan andere schone alternatieven, omdat er op LNG een grotere actieradius te behalen valt. LNG is op steeds meer plekken in Nederland te tanken, met name langs de belangrijkste snelwegen.

De Charles Feijts Groep staat vooraan als het gaat om innovaties, dus ook als het gaat om alternatieve brandstoffen die beter zijn voor mens en milieu. Bekijk ons aanbod aan schonere LNG-aangedreven voertuigen.