Lokale luchtkwaliteit in Europa

Lokale luchtkwaliteit in Europa

Naast de bekende emissie regulering middels EURO normen in Europa, heeft het Europees Parlement in het jaar 2000 een belangrijke doelstelling geformuleerd op het gebied van het terugdringen van schadelijke gassen en roetdeeltjes met name in het verkeer. Voornamelijk ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit in Europa.

NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden zoals NO en NO2. NOx draagt bij aan de verzuring van het milieu en lokale luchtvervuiling.


 

PM10 is fijnstof. Onder de naam fijnstof vallen deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Roet is een type fijnstof. Fijnstof is bij inademing schadelijk voor de gezondheid.

Op het gebied van verkeer moet er in 2020 voor 23% gebruik worden gemaakt van alternatieve brandstoffen in Europa. De verdeling daarvan moet uitkomen op 10% aardgas, 8% biobrandstof en 5% waterstof.

Voor meer informatie over de milieuzones voor vrachtauto's, zoals, De locaties van de milieuzones,
Toegangvoorwaarden, Het controleren van uw kenteken op toegang en Mogelijkheden voor ontheffing, klik op onderstaande link.

https://www.milieuzones.nl/

Share this page on my »
Green Power
To go to the official Green Power website,