Rijbewijs B-bestuurder

Rijbewijs B-bestuurder mag zonder vrachtwagenrijbewijs ZE-bestelauto tot 4.250 kg rijden

Bestuurders met een B-rijbewijs mogen sinds 1 januari 2023 een zero-emissiebestelvoertuig (elektrisch of waterstof) tot maximaal 4.250 kg besturen. Hiermee krijgen zij een vrijstelling voor C-rijbewijs dat normaal gesproken boven de 3.500 kg verplicht is. Aanleiding hiervoor is dat bestuurders op kosten gejaagd dreigden te worden: door het batterijpakket valt het totaalgewicht (leeggewicht + lading) van een ZE-bestelauto hoger uit dan 3.500 kg en zou de bestuurder bijgevolg een C-rijbewijs moeten halen. Tot nu toe gold een tijdelijke uitzondering, BOVAG heeft daarom gelobbyd voor een permanente vrijstelling en is dus blij dat deze er is gekomen. De vrijstelling wordt permanent als de wet die hiervoor in de maak is ingegaan, naar verwachting in 2024.

Aan de vrijstelling zijn wel voorwaarden verbonden:

  1. De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs.
  2. De bestuurder moet kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het batterijpakket. Dit kan middels een document dat bij het voertuig gehouden wordt waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket. Het gewicht van het batterijpakket kunt u opvragen bij de producent of importeur van het ZE-bestelvoertuig. Zij dienen dit document in te vullen en te tekenen.               
  3. Het ZE-bestelvoertuig moet een tenaamstelling hebben van voor 1 oktober 2023.
  4. Het ZE-bestelvoertuig heeft een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur. 
  5. Geen tachograafplicht.
  6. Het is niet toegestaan om met dit voertuig in het buitenland te rijden zonder een rijbewijs C. 
  7. Het ZE-bestelvoertuig wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten.
  8. Zonder rijbewijs C mag het voertuig niet met een aanhangwagen worden gereden. Dit mag ook niet wanneer de bestuurder rijbewijs E achter B heeft.

Geslaagde proeftuin
De vrijstelling is het gevolg van de geslaagde proeftuin die op 31 december 2022 is geëindigd. Deze is onderdeel van het project Zero Emissie Stadslogistiek, waarin het Rijk, gemeenten en bedrijven samenwerken aan zero-emissiezones in 2025. In deze proeftuin hebben een groot aantal chauffeurs met een B-rijbewijs en 30 ZE-voertuigen deelgenomen.

Permanente wetgeving
Het hele wetgevingstraject om de vrijstelling permanent in de wet- en regelgeving vast te leggen zal naar verwachting nog 9 tot 12 maanden in beslag nemen. Totdat de vrijstelling in de wet vastligt, zal er in de overgangsperiode door de politie en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport niet gehandhaafd worden op het hebben van een rijbewijs C en de tachograafplicht voor ZE-bestelvoertuigen tot 4.250 kg. Zo kunnen de 30 voertuigen die mee hebben gedaan aan de proeftuin vanaf 1 januari 2023 nog steeds met een B-rijbewijs bestuurd worden. Dit geldt ook voor voertuigen die in bestelling zijn en een tenaamstelling krijgen voor 1 oktober 2023. Als het wetgevingstraject afgerond is, zal vervolgens de permanente vrijstelling voor het C-rijbewijs gaan gelden.