Emissie

Alternatieve brandstoffen

De tijd dat duurzaam een marketingtool was is al lang voorbij. Verantwoordelijkheid voor hetgeen we achterlaten voor volgende generaties zal eenieder moeten nemen. Middels de nodige internationale verdragen en nationale convenanten worden bakens uitgezet in de richting waar een en ander heen moet gaan met de uitstoot van schadelijke emissies.

  • CO2 (koolstofdioxide of kooldioxide) is één van de belangrijkste broeikasgassen, medeverantwoordelijk voor de verandering van het globale klimaat.
  • NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden zoals NO en NO2, en draagt bij aan de verzuring van het milieu en lokale luchtvervuiling.
  • PM10 is fijnstof, hieronder vallen deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Roet is een type fijnstof en is bij inademing schadelijk voor de gezondheid.

De netto potentiële CO2-reductie van een aantal alternatieve brandstoffen:

  • Biodiesel puur: 38%
  • Biodiesel: 5%
  • Biodiesel gemixt: 2%
  • Aardgas: 9-20%
  • Biogas: 76%